Swedish Language Level Test Total tests taken so far: 573. Average score: 36/70

This test is designed to assess your present Swedish level.
Choose the best answer for each question.
Please do not guess as it might negatively influence your result.
If you are unsure, please select I Don't Know.

Read more about our language levels.

1. Jag ______ Roland.
sju
heter
namn
säger
I don't know
2. Han ________ 25 år gammal.
är
har
vara
tåg
I don't know
3. Jag ______________ din nya bil igår?
såg
ser
se
. sett
I don't know
4. Maria __________ frukost varje morgon.
ätit
åt
äter
har ätit
I don't know
5. ______________ jobbar du?
vilket
var
vart
daghem
I don't know
6. ______________ ska ni åka i sommar? - Till Paris!
vart
var
vad
vilka
I don't know
7. Staffan ______________ skridskor i morgon på gymnastiken.
åka
säljer
ska åka
åkte
I don't know
8. Det är synd att vi inte kan hjälpa er.
vi kan tyvärr inte hjälpa er
de tar min åsikt att vi inte kan hjälpa er
det är säkert att vi inte kan hjälpa er
jag tycker att vi kan inte hjälpa er
I don't know
9. Var bor ______________ systrar nuförtiden?
din
ditt
de
dina
I don't know
10. Hur säger man 16:40 på svenska?
sjutton minus tjugo
tjugo i fem
forttio minuter över sju
nitton
I don't know
11. Jag har __________________ här hela mitt liv.
bott
bor
sett
bodde
I don't know
12. Han gick fram till ______________ för att öppna den.
dörrarna
dörr
dörren
skåpet
I don't know
13. Det ______________ så gott när man bakar bröd.
lokar
luktar
leker
känner
I don't know
14. Nu går jag snart i pension och därför är det bra att ________________ lite pengar varje månad. Efter ett tag så blir det en del.
spara
vinna
tjänar
sälja
I don't know
15. Jag _________________________ dyra leksaker till mina barn eftersom jag inte har råd med det.
avstår från att köpa
inte köpa
försöker köpa
kommer att
I don't know
16. Mamma, jag ar hos Erik och och spelar dataspel, _____________ jag kommer till maten.
men
ifall
för
när
I don't know
17. Annika hade glömt sina pengar hemma så hon fick låna pengar ______________ mig.
av
tills
som
om
I don't know
18. De är förstås inte hemma.
de är förmodligen inte hemma
de är naturligtvis inte hemma.
de är egentligen inte hemma.
De antar att de är hemma
I don't know
19. Vad gör man ofta om man är trött?
gäspar
skriker
gråter
åkte
I don't know
20. Hur kan man känna igen en blyg person?
personen är pratsam
personen är tystlåten
personen sover länge
personen driker mjölk
I don't know
21. Kalle är ______________ av fotboll än av skolan.
mer intresserad
mest intresserad
intresserad
intresse
I don't know
22. Var bor ____________?
du föräldrar
din föräldrar
dina föräldrar
ditt föräldrar
I don't know
23. Han frågade__________.
var hon skulle åka
vad hon skulle åka
vilken
vart hon skulle åka
I don't know
24. Hon har flera_____________.
döttrar
dotter
dottern
en dotter
I don't know
25. Marika städar en timme ____________.
middag
hela dagen
alla dag
varje dag
I don't know
26. ___________________ kom du till Sverige? För två år sedan.
hur länge
hur mycket
vilket
när
I don't know
27. De tvättar ___________ klockan 9 på kvällen.
som
sitt
sina
sig
I don't know
28. Vill du inte ____________ på min fråga?
svarat
svarar
billigt
svara
I don't know
29. Arbetar du?
ja, tack.
nej, jag studerar.
svenska och engelska
jag talar tyska
I don't know
30. Vad är det för datum i dag?
december.
den 15 mars.
vinter
sommar
I don't know
31. Nästa sommar ska vi _______________________ till Australien.
åka
billigt
fira
I don't know
32. Hon svarar inte på ___________ fråga.
den
vår
du
mitt
I don't know
33. Mikaela, du måste ringa _________ till mamma.
hemma
hem
inom
mitt
I don't know
34. Gustav saknar sin pappa.
han bor med sin pappa.
han träffar sin pappa.
han tänker på sin pappa och vill träffa honom.
han jobbar med sin
I don't know
35. __________ bil är det här?
vems
hur
vad
min
I don't know
36. Stockholm är ___________.
Huvudstaden av Sverige
Sveriges huvudstad
Huvudstat av Sverige
Sveriges huvudstaden
I don't know
37. Jag köpte en ____________ tröja.
annat
vit
nya
gammalt
I don't know
38. Vi bor __________ fjärde våningen.
i
vid
min
I don't know
39. Mirabella fyller 26 ________ tre år.
när
för
om
som
I don't know
40. Min pappas syster är min________.
svägerska
moster
faster
hustru
I don't know
41. ___________________ gånger har du varit i Kina? Sju.
vems
hur ofta
vad
hur många
I don't know
42. Pappa, vi ska till badutflykt till Kungsängen i morgon så jag behover lite pengar till buss och fika. Kan du lägga kr 50 pa köksbordet ______________ du gar.
sedan
innan
så fort
I morgon bitti
I don't know
43. Malin – 13 år: Jag trivs i skola I stort sätt, fast de kunde laga lite bättre ____________.
käk
job
el
historia
I don't know
44. Är den här tappeten ________________ ?
tvättande
tvättbär
tvättare
trött
I don't know
45. Åt vilket _____________ ligger stationen?
hamn
hatt
håll
tjejer
I don't know
46. Personen som söker jobb är _________________.
chef
arbetstagare
intervju
limpa
I don't know
47. Personen som anställer är_________________.
praktikant
arbetsgivare
tusentals
semester
I don't know
48. Det finns______________ barn på dagis.
mycket
många
talar
människa
I don't know
49. Henrik ______________.
gift är inte
inte är gift.
är gift inte
är inte gift.
I don't know
50. Om man bor i en förort bor man _________________.
i stan.
på landet.
strax utanför stan
potatis f
I don't know
51. Många av bananerna var inte _________________.
liten
mogen
moget
mogna
I don't know
52. Jag flyttade _______ för tre år sedan.
hit
här
hemma
där
I don't know
53. Hon var mycket _________ än Kalle.
mest yng
mer ung
yngst
yngre
I don't know
54. Har du sett Oves ___________?
nya hunden
ny hunden
en bil
nya hund
I don't know
55. Han___________på jobbet.
trivs
gillar
bra
slut
I don't know
56. Läraren är sjuk den här veckan. Det kommer en ___________ i morgon.
försäljare
arbetsplats
vikarie
kanin
I don't know
57. Vad har du för lön? = Hur mycket ___________du?
kostar
pension
tjänar
söker
I don't know
58. Läkare, lärare, chaufför, bagare är olika _______.
yrken
löner
semester
staden
I don't know
59. En taxiförare har _______________ med många människor.
kontor
konduktör
kontakt
utbildning
I don't know
60. Jobbsökarguiden ger dig ger man tips om ________________ man kan göra for att söka jobb på ett effektivt sätt.
för att
som
vad
alltid
I don't know
61. Matti är så ___________________ . Han pratar nästan aldrig.
tyst
lycklig
mörk
ledig
I don't know
62. Hon _________ på en bänk i parken i går.
sittar
satt
sett
sitter
I don't know
63. Den här väskan är för liten. Har ni någon ___________?
förrän
större
sällan
bli
I don't know
64. Jag glömde __________ borsta tänderna.
för
höra
du
att
I don't know
65. Hannas nya skor är mycket __________.
bekväma
bekväm
bekvämt
bilen
I don't know
66. Jag blev verkligen __________ över presenten.
glatt
glad
roliga
glada
I don't know
67. Du kan aldrig gissa vem jag __________igår kväll.
har sett
såg
tittar
ser
I don't know
68. På köksbordet låg två ____________________.
tidningen
tidningar
tidningarna
tidninger
I don't know
69. Erika köpte tre ________________.
frimärke
frimärken
frimärkena
frimärkorn
I don't know
70. Petra, ________________ tvål använder du?
vilken
vilka
vilket
vadå
I don't know

Now that you have completed the test, please fill in the form below and use the tick box to indicate whether you wish to be contacted by our customer service team for more information about courses in your city.
If so, we recommend that you leave as much information as possible in the comments box (optional).
You can then click "Get My Test Results" and the test results will be sent to your email.